Tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ – Vũng Tàu

TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu

Giá vé tàu cao tốc Sài Gòn đi Vũng Tàu

Từ thứ hai đến thứ sáu:

 •   Người lớn: 240.000đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •   Người cao tuổi: 160.000đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 •   Trẻ em: 120.000đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)
 •    Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Thứ bảy, Chủ nhật:

 •  Người lớn: 280.000đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •  Người cao tuổi: 180.000đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 140.000đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ bù Lễ, Tết:

 • Người lớn: 320.000đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 • Người cao tuổi: 240.000đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 180.000đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Cần Giờ – Vũng Tàu

Giá vé tàu cao tốc Cần Giờ đi Vũng Tàu

Từ thứ hai đến thứ sáu:

 •  Người lớn: 110.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •  Người cao tuổi: 80.000đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 60.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)             

Thứ bảy, Chủ nhật:

 •   Người lớn: 120.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •   Người cao tuổi: 90.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 70.000đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ bù Lễ, Tết

 • Người lớn: 140.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 • Người cao tuổi: 110.000đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 90.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ

Giá vé tàu cao tốc Sài Gòn – Cần Giờ

Từ thứ hai đến thứ sáu:

 • Người lớn: 170.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)     
 •  Người cao tuổi: 120.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 80.000đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Thứ bảy, Chủ nhật:

 •  Người lớn: 220.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •  Người cao tuổi: 160.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 120.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ bù Lễ, Tết

 • Người lớn: 240.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •  Người cao tuổi: 180.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 •  Trẻ em: 140.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 •  Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Sơ đồ tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ – Vũng Tàu

Bến đón trả khách

TP Hồ Chí Minh: Bến tàu khách Bạch Đằng – Số 10B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vũng Tàu: Bến tàu khách Khu du lịch Hồ Mây – 1A Trần Phú, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cần Giờ: Đường Tắc Xuất, KP. Giồng Ao,TT. Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh