Lịch chạy tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ – Vũng Tàu kể từ ngày 8/5/2020

Kể từ ngày 8/5/2020, lịch chạy tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ – Vũng Tàu trên các tuyến cụ thể như sau:

TuyếnThứ 2 – Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Hồ Chí Minh – Vũng Tàu8:00, 10:008:00, 10:00, 12:008:00, 10:00
Vũng Tàu – Hồ Chí Minh14:00, 16:0014:00, 16:0012:00,14:00, 16:00
Bạch Đằng – Cần Giờ10:0010:0010:00
Cần Giờ – Bạch Đằng14:3014:3014:30
Cần Giờ – Vũng Tàu11:3011:3011:30
Vũng Tàu – Cần Giờ14:0014:0014:00

Lịch tàu sẽ áp dụng kể từ ngày 08/5/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Giá vé tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ – Vũng Tàu

Tuyến Tp Hồ Chí Minh – Vũng Tàu – Tp. Hồ Chí Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu:

 • Người lớn: 240.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi) 
 • Người cao tuổi: 160.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)  
 • Trẻ em: 120.000 đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)   
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Thứ bảy, Chủ nhật:

 • Người lớn: 280.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi) 
 • Người cao tuổi: 180.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 140.000 đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ bù Lễ, Tết:

 • Người lớn: 320.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 • Người cao tuổi: 240.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 180.000 đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Tuyến Sài Gòn – Cần Giờ – Sài Gòn

Từ thứ hai đến thứ sáu:

 • Người lớn: 170.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)     
 •  Người cao tuổi: 120.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 80.000đồng/lượt (từ 06 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Thứ bảy, Chủ nhật:

 •  Người lớn: 220.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •  Người cao tuổi: 160.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 120.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ bù Lễ, Tết

 • Người lớn: 240.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •  Người cao tuổi: 180.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 •  Trẻ em: 140.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 •  Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Tuyến Cần Giờ – Vũng Tàu – Cần Giờ

Từ thứ hai đến thứ sáu:

 •  Người lớn: 110.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •  Người cao tuổi: 80.000đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 60.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)             

Thứ bảy, Chủ nhật:

 •   Người lớn: 120.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 •   Người cao tuổi: 90.000 đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 70.000đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ bù Lễ, Tết

 • Người lớn: 140.000 đồng/lượt (từ 12 đến 62 tuổi)
 • Người cao tuổi: 110.000đồng/lượt (từ 63 tuổi trở lên)
 • Trẻ em: 90.000 đồng/lượt (từ 6 đến 11 tuổi)
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)
Nội thất tàu C
Rate this post

Trả lời