Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 12/2020 chi tiết từng ngày, giờ

Lễ hội Miếu Bà Ngũ Hành Vũng Tàu sẽ diễn ra trong 3 ngày 16, 17, 18/10 Âm lịch trùng vào ngày 30/11 – 1,2/12 Dương lịch năm nay, nên quý hành khách cập nhật lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 12/2020 để tham gia sự kiện đặc biệt này nhé !

Thứ Ba ngày 1/12/2020: Nước rút từ 4:30 – 11:00

Thứ Tư ngày 2/12/2020: Nước rút từ 5:30 – 11:30

Thứ Năm ngày 3/12/2020: Nước rút từ 6:30 – 12:00

Thứ Sáu ngày 4/12/2020: Nước rút từ 6:30 – 12:30

Thứ Bảy ngày 5/12/2020: Nước rút từ 7:30 – 13:30

Chủ Nhật ngày 6/12/2020: Nước rút từ 8:00 – 14:00

Thứ Hai ngày 7/12/2020: Nước rút từ 9:00 – 14:30

Thứ Ba ngày 8/12/2020: Nước rút từ 10:30 – 15:00

Thứ Tư ngày 9/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Năm ngày 10/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Sáu ngày 11/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Bảy ngày 12/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 7:00

Chủ Nhật ngày 13/12/2020: Nước rút từ 4:00 – 9:00

Thứ Hai ngày 14/12/2020: Nước rút từ 4:30 – 10:00

Thứ Ba ngày 15/12/2020: Nước rút từ 4:30 – 11:00

Thứ Tư ngày 16/12/2020: Nước rút từ 5:30 – 11:30

Thứ Năm ngày 17/12/2020: Nước rút từ 6:00 – 12:30

Thứ Sáu ngày 18/12/2020: Nước rút từ 7:00 – 13:30

Thứ Bảy ngày 19/12/2020: Nước rút từ 7:30 – 14:00

Chủ Nhật ngày 20/12/2020: Nước rút từ 8:30 – 14:30

Thứ Hai ngày 21/12/2020: Nước rút từ 10:00 – 14:00

Thứ Ba ngày 22/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Tư ngày 23/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Năm ngày 24/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Sáu ngày 25/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Bảy ngày 26/12/2020: Nước lớn không đi bộ ra được

Chủ Nhật ngày 27/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 7:00

Thứ Hai ngày 28/12/2020: Nước rút từ 4:45 – 9:00

Thứ Ba ngày 29/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 10:00

Thứ Tư ngày 30/12/2020: Nước rút từ 5:00 – 10:30

Thứ Năm ngày 31/12/2020: Nước rút từ 5:30 – 11:30

Thứ Sáu ngày 1/1/2021: Nước rút từ 6:00 – 12:00

Thứ Bảy ngày 2/1/2021: Nước rút từ 6:30 – 12:30

Chủ Nhật ngày 3/1/2021: Nước rút từ 7:15 – 13:30

Xem thêm về: Hòn Bà Vũng Tàu

Tất cả mọi người đều có thể cập nhật và khai thác thông tin lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 12/2020, riêng công ty Bố láo ăn cắp TICO TRAVEL làm ơn cút dùm !

Nguồn: vetaucondao.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời