Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 11/2020

Yêu Vũng Tàu Team và taucaotoc.vn cập nhật lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 11/2020 và thời gian đi bộ tham quan Hòn Bà Vũng Tàu dịp này để các bạn có thể trải nghiệm:

Xem video trải nghiệm khám phá trực tiếp đảo Hòn Bà Vũng Tàu:

Chi tiết lịch nước rút Hòn Bà tháng 11/2020
 • Chủ Nhật ngày 1/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 9:00
 • Thứ Hai ngày 2/11/2020: Nước rút từ 6:30 – 10:00
 • Thứ Ba ngày 3/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 11:00
 • Thứ Tư ngày 4/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 11:45
 • Thứ Năm ngày 5/11/2020: Nước rút từ 7:30 – 12:30
 • Thứ Sáu ngày 6/11/2020: Nước rút từ 8:30 – 13:00
 • Thứ Bảy ngày 7/11/2020: Nước rút từ 9:00 – 14:00
 • Chủ Nhật ngày 8/11/2020: Nước rút từ Nước rút từ 10:00 – 14:30
 • Thứ Hai ngày 9/11/2020: Nước rút từ 12:00 – 15:00
 • Thứ Ba ngày 10/11/2020: Nước rút từ 14:00 – 15:00
 • Thứ Tư ngày 11/11/2020: Nước rút khoảng 40 phút từ 15:40 – 16:20
 • Thứ Năm ngày 12/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Sáu ngày 13/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Bảy ngày 14/11/2020: Nước rút từ 5:00 – 8:00
 • Chủ Nhật ngày 15/11/2020: Nước rút từ 5:15 – 9:45
 • Thứ Hai ngày 16/11/2020: Nước rút từ 5:30 – 10:30
 • Thứ Ba ngày 17/11/2020: Nước rút từ 6:45 – 10:30
 • Thứ Tư ngày 18/11/2020: Nước rút từ 7:30 – 11:00
 • Thứ Năm ngày 19/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 13:00
 • Thứ Sáu ngày 20/11/2020: Nước rút từ 8:00 – 14:00
 • Thứ Bảy ngày 21/11/2020: Nước rút từ 9:00 – 14:30
 • Chủ Nhật ngày 22/11/2020: Nước rút từ 10:45 – 14:30
 • Thứ Hai ngày 23/11/2020: Nước rút từ 13:00 – 14:30
 • Thứ Ba ngày 24/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Tư ngày 25/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Năm ngày 26/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Sáu ngày 27/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Bảy ngày 28/11/2020: Nước rút từ 6:00 – 7:30
 • Chủ Nhật ngày 29/11/2020: Nước rút từ 5:35 – 9:00
 • Thứ Hai ngày 30/11/2020: Nước rút từ 5:20 – 9:30

Xem thêm: Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 12/2020 chi tiết từng ngày, giờ

Định kỳ hằng tháng, https://taucaotoc.vn/ sẽ cập nhật Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tại đây để quý hành khách tham khảo.

Hòn Bà Vũng Tàu
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời