Thay đổi lịch trình tuyến Côn Đảo ngày 2-5/2/2021

Căn cứ tình hình thời tiết và kế hoạch vận hành khai thác, các tuyến Côn Đảo tạm ngưng từ ngày 2/2/2021 đến hết ngày 5/2/2021.

Khách hàng mua vé trong thời gian trên vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng vé hoặc Đại lý mua vé để được hỗ trợ!

Thông báo có giá trị áp dụng kể từ hôm nay đến khi có thông báo mới!

Thay đổi lịch trình tuyến Côn Đảo ngày 2-5/2/2021
Rate this post

Trả lời