Tạm ngưng tàu Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu trong các ngày 15-20/12/2020

Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thời tiết trên biển đang diễn biến không ổn định từ ngày 15-20/12/2020, để đảm bảo sức khỏe cho hành khách, Côn Đảo Express thông báo điều chỉnh lịch hoạt động của tàu tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Thời gian Tuyến Nội dung
Ngày 15/12/2020 Vũng Tàu – Côn Đảo Tạm ngưng
Ngày 16/12/2020 Côn Đảo – Vũng Tàu Tạm ngưng
Ngày 19/12/2020 Vũng Tàu – Côn Đảo Tạm ngưng
Ngày 20/12/2020 Côn Đảo – Vũng Tàu Tạm ngưng

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình thời tiết và lịch trình tàu nếu có thay đổi trong những thông báo sau.

Thông báo này có giá trị áp dụng kể từ ngày 10/12/2020 cho đến khi có thông báo mới !

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời