Tạm ngưng hoạt động tuyến tàu cao tốc Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc và ngược lại

Kể từ ngày 4/8/2020, Phú Quốc Express sẽ tạm ngưng hoạt động tuyến tàu cao tốc Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng !

 

 

Rate this post
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời