Tag Archives: Trần Đề

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 11/2023

Cập nhật lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 11/2023 để hành khách tham khảo và liên hệ đặt vé qua số 0889211234 – 0889271234.

NGÀY VẬN HÀNH

Trần Đề → Côn Đảo

Côn Đảo → Trần Đề

Thứ Tư

15/11/2023   13:30

Thứ Năm

16/11/2023 6:30  

Thứ Sáu

17/11/2023  

13:30

Thứ Bảy 18/11/2023 8:00

Chủ Nhật

19/11/2023   13:30
Thứ Hai 20/11/2023

Không vận hành

Thứ Ba

21/11/2023

8:00

 
Thứ Tư 22/11/2023  

11:30

Thứ Năm

23/11/2023 8:00  
Thứ Sáu 24/11/2023  

13:30

Thứ Bảy

25/11/2023 8:00  
Chủ Nhật 26/11/2023  

13:30

Thứ Hai

27/11/2023 Không vận hành
Thứ Ba 28/11/2023

5:30

 

Thứ Tư

29/11/2023   13:30
Thứ Năm 30/11/2023 6:30

Liên hệ đặt vé:

Điện thoại: 0889211234 – 0889271234

Website: https://vetaucondao.vn