Lưu trữ thẻ: Tân Hiệp – Lý Sơn

Sắp mở thêm tuyến vận tải ra đảo Lý Sơn, Côn Đảo

Bộ GTVT dự kiến bổ sung tuyến Tân Hiệp – Lý Sơn và Trà Vinh – Côn Đảo vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi, lấy ý kiến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp VN và các hiệp hội nghề nghiệp liên quan góp ý xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013, Thông tư số 24/2022 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013) của Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, tại phụ lục của dự thảo thông tư, danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trên toàn quốc gồm 36 tuyến (tăng 2 tuyến so với hiện nay). Trong đó, hai tuyến được đề xuất mở mới gồm: Tân Hiệp – Lý Sơn (thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi), dành cho phương tiện khai thác vận tải là tàu biển từ cấp hạn chế III trở lên; tuyến Trà Vinh – Côn Đảo (thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và Bà Rịa – Vũng Tàu), với điều kiện phương tiện khai thác vận tải là tàu biển từ cấp hạn chế II trở lên.

Được biết, hiện đảo Lý Sơn có 4 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo: Đà Nẵng – Lý Sơn, vịnh An Hòa (Quảng Nam) – Lý Sơn, Cửa Đại (Quảng Nam) – Lý Sơn, Sa Kỳ – Lý Sơn (Quảng Ngãi); đảo Côn Đảo cũng có 4 tuyến: Cần Thơ – Côn Đảo, TP. HCM – Côn Đảo, Vũng Tàu – Côn Đảo, Trần Đề (Sóc Trăng) – Côn Đảo.

Cũng đáng chú ý, hiện việc cấp phép vận tải hành khách cố định trên tuyến từ bờ ra đảo do cảng vụ hàng hải khu vực thực hiện hoặc cơ quan, đơn vị chức năng do UBND cấp tỉnh giao. Còn dự thảo thông tư quy định phân cấp cho Sở GTVT của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Để được cấp phép, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở GTVT địa phương hoặc gửi trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định. Sở GTVT gửi xin ý kiến bằng văn bản tới Cảng vụ hàng hải khu vực, Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa VN nơi có tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo đi qua để hoàn thiện hồ sơ cấp phép vận tải.

Về quản lý tuyến, theo các thông tư trên, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải VN tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa đối với tuyến nằm trong danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức quản lý đối với các tuyến từ bờ ra đảo khác được công bố theo pháp luật giao thông đường thủy; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đối với tuyến từ bờ ra đảo được phân cấp cho địa phương.

https://tapchigiaothong.vn/