Sở Muối Côn Đảo

Trong thời Pháp thuộc, Côn Đảo có khoảng 18 sở lao động khổ sai, nhưng hiện nay chỉ lưu lại được vài sở như Sở Lò Vôi, Sở Muối, Sở Rẫy…là một trong 46 điểm tham quan trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Sở Muối ở làng An Hội, làm muối cung cấp cho toàn đảo. Đây cũng là nơi tập trung tù án lưu, có khi đến 600 người.

Sở Muối là nơi các tù nhân bị đưa đi lao động khổ sai với công việc làm ruộng muối ở làng An Hải. Trong cuộc đấu tranh đồng khởi tháng 8/1970 các tù nhân Côn Đảo. Lực lượng tù bại liệt ở Sở Muối trực diện đưa yêu sách chống khô đắng, đòi cấp rau xanh 3 ngày 1 lần, phát quần áo. Sau 03 ngày địch không giải quyết anh em đã lết ra đường căng biểu ngữ, hô khẩu hiệu đấu tranh. Địch đã đàn áp làm 15 người bị thương nặng.

Sở Muối Côn Đảo nay đã hoang phế

Xem thêm: Di tích Sở Lò Vôi Côn Đảo

Một số hình ảnh thực tế tại Sở Muối

Bên trong Sở Muối
Di tích lịch sử Sở Muối
Hoang tích Sở Muối
Sở Muối Côn Đảo
Tổng quan Sở Muối hiện nay

 

5/5 - (3 bình chọn)
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời