Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng phà biển tuyến Cần Giờ – Vũng Tàu

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 4837/QĐ-UBND về ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tuyến Cần Giờ – Vũng Tàu.

Theo quyết định, hành khách đi bộ, xe đạp, xe gắn máy có giá tối đa là 70.000 đồng/người; Xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy: 50.000 đồng/xe; Ô tô 4 chỗ, 4 chỗ bán tải: 350.000 đồng/xe; Xe ô tô từ 7 đến dưới 20 chỗ ngồi: 450.000 đồng/xe; Xe ô tô từ 20 đến dưới 26 chỗ ngồi: 600.000 đồng/xe; Xe ô tô từ 26 chỗ ngồi: 800.000 đồng/xe; Xe tải dưới 3 tấn: 400.000 đồng/xe; Xe tải 3 tấn – dưới 5 tấn: 600.000 đồng/xe; Xe tải 5 tấn – dưới 8 tấn: 750.000 đồng/xe; Xe tải trên 8 tấn: 1 triệu đồng/xe.

Cũng theo quyết định, UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị quản lý bến phà tổ chức thông báo thu giá dịch vụ sử dụng phà không vượt quá mức giá tối đa được quy định tại Quyết định này; đồng thời đảm bảo cân đối với mức giá dịch vụ sử dụng phà Cần Giờ – Vũng Tàu ở hai đầu tuyến trên địa bàn TPHCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Chánh có trách nhiệm quy định giá cụ thể dịch vụ sử dụng phà Cần Giờ – Vũng Tàu không quá mức giá tối đa nêu trên.

Trong thời gian vận hành phà chậm nhất là 12 tháng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Chánh có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng phà theo quy định gửi Sở Giao thông Vận tải TP có ý kiến, chuyển Sở Tài chính TP thẩm định và trình UBND TP điều chỉnh giá tối đa dịch vụ sử dụng phà tuyến Cần Giờ – Vũng Tàu.

Long Hồ

https://thanhuytphcm.vn/

Rate this post

Trả lời