Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 4/2021

Tháng 4 cũng thường là tháng cuối cùng trước khi kết thúc mùa khô – mùa du lịch Vũng Tàu đẹp nhất trong năm, quý hành khách có thể tham khảo Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 4/2021 để đi tham quan hòn đảo đặc biệt này nhé !

Thứ Năm ngày 01/4/2021: Nước rút từ 20:15 – 0:45 sáng hôm sau

Thứ Sáu ngày 02/4/2021: Nước rút từ 20:45 – 1:45 sáng hôm sau

Thứ Bảy ngày 03/4/2021: Nước rút từ 21:30 – 2:30 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 04/4/2021: Nước rút từ 22:45 – 4:15 sáng hôm sau

Thứ Hai ngày 05/4/2021: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 06/4/2021: Nước rút từ 0:15 – 4:15

Thứ Tư ngày 07/4/2021: Nước rút từ 2:15 – 5:15

Thứ Năm ngày 08/4/2021: Nước rút từ 3:30 – 6:45

Thứ Sáu ngày 09/4/2021: Nước rút từ 4:45 – 7:45

Thứ Bảy ngày 10/4/2021: Nước rút từ 6:15 – 7:45

Chủ nhật ngày 11/4/2021: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Hai ngày 12/4/2021: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 13/4/2021: Nước rút từ 19:20 – 22:10

Thứ Tư ngày 14/4/2021: Nước rút từ 19:40 – 22:50

Thứ Năm ngày 15/4/2021: Nước rút từ 19:45 – 23:45

Thứ Sáu ngày 16/4/2021: Nước rút từ 20:45 – 23:45

Thứ Bảy ngày 17/4/2021: Nước rút từ 21:10 – 1:15 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 18/4/2021: Nước rút từ 21:20 – 1:15 sáng hôm sau

Thứ Hai ngày 19/4/2021: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 20/4/2021: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Tư ngày 21/4/2021: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được (Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch)

Thứ Năm ngày 22/4/2021: Nước rút từ 1:45 – 4:15

Thứ Sáu ngày 23/4/2021: Nước rút từ 2:45 – 5:15

Thứ Bảy ngày 24/4/2021: Nước rút từ 3:15 – 5:10

Chủ Nhật ngày 25/4/2021: Nước rút từ 4:15 – 6:15

Thứ Hai ngày 26/4/2021: Nước rút từ 5:15 – 7:30

Thứ Ba ngày 27/4/2021: Nước rút từ 18:15 – 20:15

Thứ Tư ngày 28/4/2021: Nước rút từ 17:45 – 23:15

Thứ Năm ngày 29/4/2021: Nước rút từ 18:15 – 23:00

Thứ Sáu ngày 30/4/2021: Nước rút từ 18:30 – 0:00

Thứ Bảy ngày 1/5/2021: Nước rút từ 19:30 – 1:40 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 2/5/2021: Nước rút từ 20:00 – 3:00 sáng hôm sau

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời