Danh sách các di tích được xếp hạng ở Hà Tiên

Danh sách di tích được công nhận: nhà tù Hà Tiên, Thạch Động, Mũi Nai, Bình San, Đá Dựng, chùa Xà Xía, chùa Phù Dung, chùa Tam Bảo, đình Thần Thành Hoàng

1. Di tích lịch sử nhà tù Hà Tiên – được công nhận ngày 05/09/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

2. Di tích thắng cảnh Thạch Động – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

3. Di tích thắng cảnh Mũi Nai – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

4. Di tích lịch sử văn hóa Bình San – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

5. Di tích danh thắng Đá Dựng – được công nhận ngày 03/08/2007 xếp hạn cấp Quốc Gia.

6. Di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía – được công nhận ngày 11/08/2003 xếp hạn cấp Tỉnh.

7. Di tích lịch sử văn hóa chùa Phù Dung – được công nhận ngày 07/04/2004 xếp hạn cấp Tỉnh.

8. Di tích lịch sử văn hóa chùa Tam Bảo – được công nhận ngày 03/09/2004 xếp hạn cấp Tỉnh.

9. Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thành Hoàng – được công nhận ngày 27/01/2009 xếp hạn cấp Tỉnh.

Nhật Phương (hatien.kiengiang.gov.vn)

1.9/5 - (55 bình chọn)
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời