Danh mục di tích đã xếp hạng của tỉnh Kiên Giang

Danh mục di tích đã xếp hạng của tỉnh Kiên Giang bao gồm 57 di tích trong đó 24 di tích cấp quốc gia, 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt và 32 di tích cấp tỉnh.

Thành phố Rạch Giá

STT Tên di tích
 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)
Số Quyết định
(Ngày, tháng, năm)
Địa điểm Cấp xếp hạng
1 DTLS Đình Nguyễn Trung Trực 191-VH/QĐ, 22/3/1988 P.Vĩnh Thanh Quốc gia
2 DTLS chùa Sắc Tứ  Tam Bảo 191-VH/QĐ, 22/3/1988 P.Vĩnh Bảo Quốc gia
3 DTLS Đình Vĩnh Hòa 1570-VH/QĐ, 5/9/1989 P.Vĩnh Thanh Vân Quốc gia
4 DTKTNT chùa Quan Đế 1571-VH/QĐ, 5/9/1989 P.Vĩnh Thanh Vân Quốc gia
5 DTKTNT nhà số 21 đường Nguyễn Văn Trỗi (Nay là nhà Bảo tàng số 27, Nguyễn Văn Trỗi) 993-QĐ, 28/9/1990 P.Vĩnh Thanh Vân Quốc gia
6 DTKT-NT chùa Láng Cát (Ratanaransi) 921-QĐ/BT, 20/7/1994 P.Vĩnh Lạc Quốc gia
7 DTLS Mộ Huỳnh Mẫn Đạt 961-QĐ/BT, 20/7/1994 P.Vĩnh Lạc Quốc gia
8 DTLSNT chùa Phật Lớn 53/2001/QĐBVHTT, 28/12/2001 P.Vĩnh Quang Quốc gia
9 DTKTNT Mộ Hội Đồng Suông 642-QĐ/UB, 27/3/1998 P.An Hòa Tỉnh
10 DTLSCM Mộ Hầm bí mật 2670/QĐ-UBND, 8/11/2013 P. Vĩnh Hiệp Tỉnh

Huyện Hòn Đất

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 

Địa điểm

Cấp xếp hạng
01 DTKTNT Khmer chùa Sóc Xoài 1570-VH/QĐ, 5/9/1989 Xã Sóc Sơn Quốc gia
02 DT lịch sử và thắng cảnh Ba Hòn (Hòn Me, Hòn Đất, Hòn Quéo) 1570-VH/QĐ, 5/9/1989 Xã Thổ Sơn Quốc gia
03 DT Khảo cổ Nền Chùa 103-QĐ/BVHTT, 1/12/2004 Xã Mỹ Lâm Quốc gia
04 DT khảo cổ học Giồng Xoài 2819/QĐ-UBND, 02/12/2008 Xã Mỹ Hiệp Sơn Tỉnh
05 DTLS chiến thắng Sóc Xoài 162/QĐ-UBND, 17/1/2011 Xã Mỹ Lâm Tỉnh
06 DTLSVH Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo 1820/QĐ-UBND, 22/8/2014 Xã Sơn Kiên Tỉnh

Huyện Tân Hiệp

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 

Địa điểm

Cấp xếp hạng
01 DTLSVH Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương 59/2004-QĐ/UB, 3/9/2004 Xã Thạnh Đông B Tỉnh
02 DTLSVH Đình thần Phú Hội 2668/QĐ-UBND,8/11/2013 Xã Tân Hội Tỉnh

Huyện Gò Quao

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 

Địa điểm

Cấp xếp hạng
01 DTKTNT chùa Khmer Tổng Quản 103-QĐ/BVHTT, 1/12/2004 Xã Thới Quản Quốc gia
02 DTLSVH đình thần Vĩnh Tuy 2996/QĐ-UBND,27/11/2009 Xã Vĩnh Tuy Tỉnh
03 DTLSVH chùa Cái Bần 2691/QĐ-UBND,8/12/2010 Xã Thủy Liễu Tỉnh
04 DTLSCM Căn cứ Tỉnh ủy Rạch Giá 1819/QĐ-UBND, 28/8/2014 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc Tỉnh

Huyện Giồng Riềng

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 

Địa điểm

Cấp xếp hạng
01 DTLS Nhà Bia tưởng niệm anh hùng

liệt sĩ Mai Thị Nương (Hồng Hạnh)

1864-QĐ/UB, 15/11/2006 TT Giồng Riềng Tỉnh
02 DTLSVH Đình Thạnh Hòa 1863-QĐ/UB, 15/11/2006 TT Giồng Riềng Tỉnh
03 DTLSCM Căn cứ Tỉnh Ủy Rạch Giá 2454/QĐ-UBND, 27/11/2012 Xã Thạnh Lộc Tỉnh
04 DTLSCM Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc 2669/QĐ-UBND,8/11/2013 Xã Ngọc Chúc Tỉnh

Huyện Kiên Lương

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 

Địa điểm

Cấp xếp hạng
01 DT thắng cảnh Hòn Chông (Hòn

Phụ Tử, Chùa Hang, Bãi Dương)

100-VH/QĐ, 21/1/1989 Xã Bình An Quốc gia
02 DT lịch sử và thắng cảnh Núi Mo So 188-QĐ/BT, 13/2/1995 Xã Bình An Quốc gia
03 DTLSVH đình thần Hòn Chông 163/QĐ-UBND,17/1/2011 Xã Bình An Tỉnh

Huyện Châu Thành

STT Tên di tích

(Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 Địa điểm Cấp xếp hạng
01 Địa Điểm lịch sử Tháp Cù Là –

nơi diễn ra cuộc biểu tình chống Mỹ Ngụy

ngày10/6/1974

993-QĐ/BVHTT,28/9/1990 TT.Minh Lương Quốc gia
02 DTLSVH Đình Vĩnh Hòa Hiệp 75/2003-QĐ/UB,11/8/2003 Xã Vĩnh Hòa Hiệp Tỉnh

Huyện Kiên Hải

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

Địa điểm Cấp xếp hạng
01 DTLSVH Đình thần Nam Hải Đại Tướng quân (Lăng ông Nam Hải) 1865-QĐ/UB, 15/11/2006 Xã Lại Sơn Tỉnh

Thành phố Hà Tiên

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 Địa điểm Cấp xếp hạng
01 DT thắng cảnh Mũi Nai 100-VH/QĐ, 21/1/1989 P.Pháo Đài Quốc gia
02 DT thắng cảnh Thạch Động 100-VH/QĐ, 21/1/1989 Xã Mỹ Đức Quốc gia
03 DT thắng cảnh Núi Bình San 100-VH/QĐ, 21/1/1989 P.Bình San Quốc gia
04 DTLS Nhà tù Hà Tiên 1571-VH/QĐ, 5/9/1989 P.Đông Hồ Quốc gia
05 Chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía 74/2003-QĐ/UB,11/8/2003 Xã Mỹ Đức Tỉnh
06 DTLSVH chùa Phù Dung 18/2004-QĐ/UB, 7/4/2004 P.Bình San Tỉnh
07 DTLSVH chùa Tam Bảo 57/2004-QĐ/UB, 3/9/2004 P.Bình San Tỉnh
08 Thắng cảnh Núi Đá Dựng 44/2007-QĐ/BVHTT, 3/8/2007 Xã Mỹ Đức Quốc gia
09 DTLSVH đình thần Thành Hoàng 2995/QĐ-UBND, 27/11/2009 P.Đông Hồ Tỉnh

Huyện Giang Thành

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

Địa điểm Cấp xếp hạng
01 DTLS Đồn Biên phòng Phú Mỹ 3487/1998-QĐ/UB, 28/10/1998 Xã Phú Mỹ Tỉnh
02 DTLSVH đình thần Nguyễn Hữu Cảnh 2097/QĐ-UB, 26/9/2011 Xã Vĩnh Điều Tỉnh

Phú Quốc

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 

Địa điểm

Cấp

xếp hạng

01 a. DTLS địa điểm Nhà tù Phú Quốc

b. DTLS Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc

 

c. DTLS Trại giam Phú Quốc

a.1430-QĐ/BT, 12/10/1993

b.Sửa đổi tên tại QĐ số 2163/QĐ-BVHTTDL, 8/6/2012

2408/QĐ-TTg,31/12/2014

TT An Thới Quốc gia

 

 

Quốc gia đặc biệt

02 DTTC Khu bảo tồn biển Phú Quốc 3052/QĐ-UBND,4/12/2009 Xã Hòn Thơm,Bãi Thơm, Hàm Ninh Tỉnh
03 DTLSVH Đình Nguyễn Trung Trực  

1723/QĐ-UBND, 8/8/2011

 

Xã Gành Dầu

Tỉnh
04 DLTC Dinh Cậu 2455/QĐ-UBND, 27/11/2012 TT Dương Đông Tỉnh

Huyện An Biên

STT Tên di tích

(Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 Địa điểm Cấp xếp hạng
01 DTLSVH Đình Nam Thái 3176QĐ/UB, 22/12/2004 Xã Nam Thái Tỉnh
02 DTLSVH Đình Lê Văn Duyệt 3089/QĐ-UBND,17/12/2015 Xã Tây Yên Tỉnh
03 DTLS Căn cứ U Minh Thượng gồm các điểm di tích: Bia chiến thắng Xẻo Rô, Bia chiến thắng Bàu Môn…. 1768-QĐ/VH, 28/6/1997 H.An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng Quốc gia

Huyện U Minh Thượng

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 Địa điểm Cấp xếp hạng
01 DTLSVH chùa Khmer Xẻo Cạn  (Wát- Sđây -Woong- Sa) 58/2004-QĐ/UB, 3/9/2004 Xã Tây Yên Tỉnh
02 DTLSCM Căn cứ Ban An ninh Khu IX 685/QĐ-UBND, 7/4/2015 Xã An Minh Bắc Tỉnh
03 DTLSCM Căn cứ Tỉnh ủy Rạch Giá, giai đoạn 1972-1973 2997/QĐ-UBND, 29/12/2016 Xã Vĩnh Hòa Tỉnh
04 DTLS Căn cứ U Minh Thượng gồm các điểm di tích: Bia chiến thắng

Xẻo Rô, Bia chiến thắng Bàu Môn….

1768-QĐ/VH, 28/6/1997 H.An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng Quốc gia

Huyện An Minh

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

 Địa điểm Cấp

xếp hạng

01 DTLS Căn cứ U Minh Thượng gồm Các điểm di tích: Khu Trung tâm di tích, Khu chiến thắng Thứ Mười Một…. 1768-QĐ/VH, 28/6/1997 H.An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng Quốc gia

Huyện Vĩnh Thuận

STT Tên di tích

 (Tên đầy đủ theo xếp hạng)

Số Quyết định

(Ngày, tháng, năm)

Địa điểm Cấp xếp hạng
01 DTLS Căn cứ U Minh Thượng gồm

Các điểm di tích: Bia chiến thắng Ngã Ba

Cây Bàng, Khu tập kết Vàm Chắc Băng,

Khu rừng tràm Ban Biện Phú….

1768-QĐ/VH, 28/6/1997 H.An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận U Minh Thượng Quốc gia
02 DTLSCM Căn cứ Tỉnh ủy Rạch Giá, giai đoạn 1966-1969 2998/QĐ-UBND, 29/12/2016 Xã Vĩnh Bình Bắc Tỉnh
4/5 - (19 bình chọn)

Trả lời