Cuốn hút vẻ đẹp Bãi Ngự ở đảo Nam Du

Bãi Ngự nằm ở phía Tây của Hòn Củ Tron. Tương truyền rằng trên đường sang Xiêm, vua Gia Long đã lưu lại nơi này một thời gian và cho đào một cái giếng để lấy nước ngọt cung cấp cho quân lính và người dân trong vùng. Chính vì vậy mà nơi đây có tên là Bãi Ngự và giếng nước ngọt kia được gọi là Giếng Vua. Ngày nay, giếng nước này chính là nguồn sinh hoạt của người dân trong vùng.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời