Bến cảng Phú Quý tỉnh Bình Thuận

Bến cảng Phú Quý nằm tại địa chỉ: xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là nơi neo đậu của tàu thuyền tuyến biển Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại.

Thông số chung cảng Phú Quý

Thông tin cơ bản:

  • Tên đơn vị khai thác cảng: Ban quản lý cảng Phú Quý
  • Địa chỉ đơn vị khai thác cảng: Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
  • Vị trí bến cảng: Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
  • Công năng khai thác cảng: Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…)
  • Diện tích bến cảng (ha): 4,49
  • Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm): 123.900
  • Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Thông số kỹ thuật: Cầu cảng Đầm Môn

  • Tàu vào cảng lớn nhất (DWT): 1.998
  • Kích thước chiều dài cầu cảng (m): 51,2
Một góc cảng Phú Quý

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời