Author Archives: admin

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 12/2023

Tháng cuối năm 2023, trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Phú Quý hiện còn 02 hãng tàu hoạt động là tàu cao tốc Chấn Kha (Tuần Châu Express II) và Superdong, lịch khởi hành chi tiết như sau:

Ngày vận hành Phan Thiết → Phú Quý Phú Quý → Phan Thiết
Thứ sáu
01/12/2023
Superdong-PQI: 05h15’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Thứ bảy
02/12/2023
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h15’
Chủ nhật
03/12/2023
Superdong-PQI: 06h30’
Tuần Châu Express II: 06h45’
Superdong-PQI: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Thứ hai
04/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ ba
05/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00
Thứ tư
06/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ năm
07/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
08/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ bảy
09/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
10/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ hai
11/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 07h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ ba
12/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h30’
Thứ tư
13/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Superdong-PQI: 12h15’
Thứ năm
14/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Superdong-PQI: 12h30’
Thứ sáu
15/12/2023
Superdong-PQI: 09h45’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 13h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Thứ bảy
16/12/2023
Superdong-PQI: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h15’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Superdong-PQI: 10h00’
Chủ nhật
17/12/2023
Superdong-PQI: 05h30’
Tuần Châu Express II: 05h45’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQI: 10h30’
Thứ hai
18/12/2023
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Thứ ba
19/12/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Thứ tư
20/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
21/12/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
22/12/2023
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Thứ bảy
23/12/2023
Tuần Châu Express II: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Chủ nhật
24/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
25/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
26/12/2023
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 08h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h45’
Thứ tư
27/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h30’
Superdong-PQII: 09h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Thứ năm
28/12/2023
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQI: 10h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h00’
Thứ sáu
29/12/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Superdong-PQI: 08h30’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Thứ bảy
30/12/2023
Superdong-PQI: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h15’
Superdong-PQII: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Chủ nhật
31/12/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Phú Quý

Đại lý vé tàu cao tốc Phú Quý

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 12/2023

Lịch chạy tàu cao tốc Trần Đề, Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 12/2023 và ngược lại chi tiết và giá vé cụ thể như sau:

Lịch chạy tàu Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 12/2023

NGÀY VẬN HÀNH

Trần Đề → Côn Đảo

Côn Đảo → Trần Đề

Thứ Sáu 01/12/2023  

13:30

Thứ Bảy 02/12/2023

08:00

 
Chủ Nhật 03/12/2023  

13:30

Thứ Hai 04/12/2023

Không vận hành

Thứ Ba 05/12/2023

08:00

 
Thứ Tư 06/12/2023  

13:30

Thứ Năm 07/12/2023

08:00

 
Thứ Sáu 08/12/2023  

13:30

Thứ Bảy 09/12/2023

08:00

 
Chủ Nhật 10/12/2023  

13:30

Thứ Hai 11/12/2023

Không vận hành

Thứ Ba 12/12/2023

05:00

 
Thứ Tư 13/12/2023  

13:30

Thứ Năm 14/12/2023

06:00

 
Thứ Sáu 15/12/2023  

13:30

Thứ Bảy 16/12/2023

07:00

 
Chủ Nhật 17/12/2023  

13:30

Thứ Hai 18/12/2023

Không vận hành

Thứ Ba 19/12/2023

08:00

 
Thứ Tư 20/12/2023  

13:30

Thứ Năm 21/12/2023

08:00

 
Thứ Sáu 22/12/2023

13:30

Thứ Bảy 23/12/2023

08:00

 
Chủ Nhật 24/12/2023

13:30

Thứ Hai 25/12/2023

Không vận hành

Thứ Ba 26/12/2023

05:00

 
Thứ Tư 27/12/2023  

13:30

Thứ Năm 28/12/2023

06:00

 
Thứ Sáu 29/12/2023

13:30

Thứ Bảy 30/12/2023

07:00

13:30

Chủ Nhật 31/12/2023

08:00

13:30

Giá vé tàu cao tốc Trần Đề (Sóc Trăng) – Côn Đảo

Khách lựa chọn lịch trình từ Thứ Hai đến Thứ Năm:

 • Vé ECO: 390,000 VNĐ/lượt/chiều
 • Vé VIP: 590,000 VNĐ/lượt/chiều
 • Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 312,000 VNĐ/lượt/chiều
 • Người khuyết tật: 292,500 VNĐ/lượt/chiều

Khách lựa chọn lịch trình đi từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật và Lễ, Tết:

 • Vé ECO: 450,000 VNĐ/lượt/chiều
 • Vé VIP: 590,000 VNĐ/lượt/chiều
 • Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 360,000 VNĐ/lượt/chiều
 • Người khuyết tật: 337,500 VNĐ/lượt/chiều

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo

Thông tin liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo

Sắp mở thêm tuyến vận tải ra đảo Lý Sơn, Côn Đảo

Bộ GTVT dự kiến bổ sung tuyến Tân Hiệp – Lý Sơn và Trà Vinh – Côn Đảo vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi, lấy ý kiến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp VN và các hiệp hội nghề nghiệp liên quan góp ý xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013, Thông tư số 24/2022 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013) của Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, tại phụ lục của dự thảo thông tư, danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trên toàn quốc gồm 36 tuyến (tăng 2 tuyến so với hiện nay). Trong đó, hai tuyến được đề xuất mở mới gồm: Tân Hiệp – Lý Sơn (thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi), dành cho phương tiện khai thác vận tải là tàu biển từ cấp hạn chế III trở lên; tuyến Trà Vinh – Côn Đảo (thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và Bà Rịa – Vũng Tàu), với điều kiện phương tiện khai thác vận tải là tàu biển từ cấp hạn chế II trở lên.

Được biết, hiện đảo Lý Sơn có 4 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo: Đà Nẵng – Lý Sơn, vịnh An Hòa (Quảng Nam) – Lý Sơn, Cửa Đại (Quảng Nam) – Lý Sơn, Sa Kỳ – Lý Sơn (Quảng Ngãi); đảo Côn Đảo cũng có 4 tuyến: Cần Thơ – Côn Đảo, TP. HCM – Côn Đảo, Vũng Tàu – Côn Đảo, Trần Đề (Sóc Trăng) – Côn Đảo.

Cũng đáng chú ý, hiện việc cấp phép vận tải hành khách cố định trên tuyến từ bờ ra đảo do cảng vụ hàng hải khu vực thực hiện hoặc cơ quan, đơn vị chức năng do UBND cấp tỉnh giao. Còn dự thảo thông tư quy định phân cấp cho Sở GTVT của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Để được cấp phép, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở GTVT địa phương hoặc gửi trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định. Sở GTVT gửi xin ý kiến bằng văn bản tới Cảng vụ hàng hải khu vực, Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa VN nơi có tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo đi qua để hoàn thiện hồ sơ cấp phép vận tải.

Về quản lý tuyến, theo các thông tư trên, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải VN tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa đối với tuyến nằm trong danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức quản lý hoặc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức quản lý đối với các tuyến từ bờ ra đảo khác được công bố theo pháp luật giao thông đường thủy; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đối với tuyến từ bờ ra đảo được phân cấp cho địa phương.

https://tapchigiaothong.vn/

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 11/2023

Cập nhật lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 11/2023 để hành khách tham khảo và liên hệ đặt vé qua số 0889211234 – 0889271234.

NGÀY VẬN HÀNH

Trần Đề → Côn Đảo

Côn Đảo → Trần Đề

Thứ Tư

15/11/2023   13:30

Thứ Năm

16/11/2023 6:30  

Thứ Sáu

17/11/2023  

13:30

Thứ Bảy 18/11/2023 8:00

Chủ Nhật

19/11/2023   13:30
Thứ Hai 20/11/2023

Không vận hành

Thứ Ba

21/11/2023

8:00

 
Thứ Tư 22/11/2023  

11:30

Thứ Năm

23/11/2023 8:00  
Thứ Sáu 24/11/2023  

13:30

Thứ Bảy

25/11/2023 8:00  
Chủ Nhật 26/11/2023  

13:30

Thứ Hai

27/11/2023 Không vận hành
Thứ Ba 28/11/2023

5:30

 

Thứ Tư

29/11/2023   13:30
Thứ Năm 30/11/2023 6:30

Liên hệ đặt vé:

Điện thoại: 0889211234 – 0889271234

Website: https://vetaucondao.vn

 

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2023

Vé tàu cao tốc Phú Quý cập nhật lịch chạy tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2023 của các hãng tàu để hành khách tham khảo và đặt vé.

Thời gian Phan Thiết đi Phú Quý Phú Quý về Phan Thiết
Thứ tư
01/11/2023
Tuần Châu Express II: 05h00’
Superdong-PQII: 05h15’
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h00’
Phú Quý Express: 09h15’
Thứ năm
02/11/2023
Superdong-PQI: 05h15’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 10h00’
Thứ sáu
03/11/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Phú Quý Express: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ bảy
04/11/2023
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 06h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Chủ nhật
05/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
06/11/2023
Superdong-PQI: 06h45’
Phú Quý Express: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
07/11/202
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
08/11/2023
Superdong-PQI: 06h45’
Phú Quý Express: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
09/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
10/11/2023
Phú Quý Express: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Châu Tuần Express II: 07h15
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ bảy
11/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Châu Tuần Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
12/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
13/11/2023
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 08h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h45’
Thứ ba
14/11/2023
Tuần Châu Express II: 08h30’
Superdong-PQI: 09h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Thứ tư
15/11/2023
Tuần Châu Express II: 09h00’
Superdong-PQII: 09h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00
Thứ năm
16/11/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 10h30’
Superdong-PQII: 08h30’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Thứ sáu
17/11/2023
Tuần Châu Express II: 05h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Thứ bảy
18/11/2023
Superdong-PQI: 05h30’
Tuần Châu Express II: 05h45’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 10h00’
Chủ nhật
19/11/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ hai
20/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Superdong-PQII: 11h30’
Thứ ba
21/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
22/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
23/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
24/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ bảy
25/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
26/11/2023
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
27/11/2023
Tuần Châu Express II: 07h30’
Superdong-PQII: 09h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
28/11/2023
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h15’
Thứ tư
29/11/2023
Tuần Châu Express II: 09h30’
Superdong-PQII: 10h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h15’
Thứ năm
30/11/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 10h30’
Superdong-PQII: 08h30’
Tuần Châu Express II: 13h45’

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Phú Quý

Đại lý vé tàu cao tốc Phú Quý

Điện thoại: 0967799735

Website: https://vetauphuquy.vn

Email: booking@taucaotoc.vn

Fanpage: Tàu cao tốc Phú Quý

Lịch chạy tàu cao tốc (tàu cánh ngầm) Sài Gòn – Vũng Tàu tháng 11/2023

Lịch chạy tàu cao tốc (tàu cánh ngầm) Sài Gòn – Vũng Tàu – Sài Gòn xuất phát từ Ga tàu cao tốc Bạch Đằng đến Bến tàu cao tốc Hồ Mây được hoạt động mỗi ngày trong tháng 11/2023 với lịch trình cụ thể như sau:

NGÀY VẬN HÀNH Hồ Chí Minh→Vũng Tàu

Vũng Tàu → Hồ Chí Minh

Thứ Sáu 03/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Bảy 04/11/2023 8:00 – 10:00  – 12:00 14:00 – 16:00
Chủ Nhật 05/11/2023 08:00 – 12:00 12:00 – 14:00 – 16:00
Thứ Hai 06/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Ba 07/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Tư 08/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Năm 09/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Sáu 10/11/2023 09:00 – 12:00  – 14:00 12:00 – 14:00 – 16:00
Thứ Bảy 11/11/2023 8:00 – 10:00  – 12:00  -14:00 10:00  – 12:00 – 14:00 -16:00
Chủ Nhật 12/11/2023 8:00 – 10:00  – 12:00 – 14:00 10:00  – 12:00 – 14:00 -16:00
Thứ Hai 13/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Ba 14/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Tư 15/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Năm 16/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Sáu 17/11/2023 09:00 – 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 – 16:00
Thứ Bảy 18/11/2023 8:00 – 10:00  – 12:00 – 14:00 10:00  – 12:00 – 14:00 -16:00
Chủ Nhật 19/11/2023 8:00 – 10:00  – 12:00 – 14:00 10:00  – 12:00 – 14:00 -16:00
Thứ Hai 20/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Ba 21/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Tư 22/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Năm 23/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Sáu 24/11/2023 09:00 – 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 – 16:00
Thứ Bảy 25/11/2023 8:00 – 10:00  – 12:00 – 14:00 10:00  – 12:00 – 14:00 -16:00
Chủ Nhật 26/11/2023 8:00 – 10:00  – 12:00 – 14:00 10:00  – 12:00 – 14:00 -16:00
Thứ Hai 27/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Ba 28/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Tư 29/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Thứ Năm 30/11/2023 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00

Giá vé tàu cánh ngầm TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:

 • Người lớn (từ 12 đến 62 tuổi): 290,000 đồng/lượt
 • Trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi): 200,000 đồng/lượt
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Thứ Bảy – Chủ Nhật:

 • Người lớn (từ 12 đến 62 tuổi): 320,000 đồng/lượt
 • Trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi): 220,000 đồng/lượt
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ bù Lễ, Tết:

 • Người lớn (từ 12 đến 62 tuổi): 350,000 đồng/lượt
 • Trẻ em (từ 06 đến 11 tuổi): 250,000 đồng/lượt
 • Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống miễn phí (ngồi chung ghế với bố mẹ)

Liên hệ đặt vé tàu cánh ngầm

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Phòng vé tàu cánh ngầm Sài Gòn – Vũng Tàu

 • Hotline: 0918665166
 • Điện thoại: 0889371234 – 0889271234
 • Email: booking@taucaotoc.vn
 • Website: https://taucaotoc.vn/
 • Địa chỉ: Phòng vé tàu cao tốc – 110 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

🛳 Địa điểm phòng vé/bến tàu:

⚓️ Thành phố Hồ Chí Minh: Bến tàu cao tốc Bạch Đằng, Số 10B Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

⚓️ Vũng Tàu: Bến Hồ Mây, 1A Trần Phú, P.1, Tp.Vũng Tàu