Ai đang là quán quân vận chuyển hành khách đi Phú Quý trong tháng 5/2023?

Căn cứ báo cáo kết quả vận chuyển hành khách tuyến đường biển tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 5/2023 của Ban Quản lý Cảng Phú Quý với nhiều các thông tin cơ bản như sau:

Trong tháng 5/2023, Ban Quản lý Cảng Phú Quý tiếp nhận tàu Trưng Trắc tham gia hoạt động tuyến biển Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại, tăng năng lực tàu đến hiện nay là 05 tàu, đang hoạt động xuyên suốt. Tàu cao tốc Phú Quý Island xin tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 4/5/2023.
Kết quả lượng khách thông qua cảng 62.545 hành khách (trong đó khách du lịch đến đảo Phú Quý là 27.280 hành khách), được xếp theo thứ tự hành khách vận chuyển lần lượt như sau:
  1. Tàu Phú Quý Express xuất và cập Cảng Phú Quý là: 71 lượt = 35,5 chuyến, vận chuyển được 19.745 hành khách.
  2. Tàu Superdong Phú Quý I xuất và cập Cảng Phú Quý là: 58 lượt = 29 chuyến, vận chuyển được 14.217 hành khách.
  3. Tàu Tuần Châu Express II xuất và cập cảng Phú Quý là: 72 lượt = 36 chuyến, vận chuyển được 10.690 hành khách.
  4. Tàu Superdong Phú Quý II xuất và cập Cảng Phú Quý là: 53 lượt = 26,5 chuyến, vận chuyển được 9.626 hành khách.
  5. Tàu Trưng Trắc xuất và cập cảng Phú Quý là: 28 lượt = 14 chuyến, vận chuyển được 7.291 hành khách.
  6. Tàu Phú Quý Island xuất và cập cảng Phú Quý là: 06 lượt = 03 chuyến, vận chuyển được 976 hành khách.

Như vậy, Phú Quý Express được xem như là quán quân trên tuyến vận tải hành khách Phan Thiết – Phú Quý trong tháng 5/2023, tàu cao tốc Trưng Trắc mới tham gia hoạt động trên tuyến này kể từ ngày 19/5/2023 nhưng đã đạt được con số vận chuyển ấn tượng lên đến 7.291 hành khách.

Những hành khách đầu tiên đi tàu cao tốc Trưng Trắc từ Phan Thiết ra Phú Quý ngày 19/5/2023.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời