Category Archives: Thông báo

Thông báo thay đổi lịch hoạt động của tàu cao tốc Côn Đảo từ ngày 1-6/12/2020

Căn cứ vào tình hình thời tiết và vận hành khai thác, Côn Đảo Express thông báo đến quý đối tác và khách hàng về việc thay đổi lịch hoạt động của tàu cao tốc Côn Đảo từ ngày 1-6/12/2020, cụ thể như sau: Tuyến Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại Ngày 1/12/2020: […]

Tạm ngưng tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo ngày 1-2/12/2020

Côn Đảo Express thông báo tạm ngưng tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo ngày 1-2/12/2020 chi tiết cụ thể như sau: STT Thời gian Tên tuyến Giờ khởi hành 1 Thứ Ba ngày 1/12/2020 Vũng Tàu đi Côn Đảo Tạm ngưng 2 Thứ Tư ngày 2/12/2020 Côn Đảo về Vũng Tàu Tạm […]

Thông báo thay đổi giờ tàu tuyến Trần Đề – Côn Đảo ngày 28-29/11/2020

Côn Đảo Express báo thay đổi giờ tàu tuyến Trần Đề – Côn Đảo ngày 28-29/11/2020 cụ thể như sau: STT Thời gian Tên tuyến Giờ khởi hành 1 Thứ Bảy 28/11/2020 Trần Đề đi Côn Đảo 10:00 2 Chủ Nhật 29/11/2020 Côn Đảo về Trần Đề 14:00  

Tạm ngưng hoạt động tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo trong 2 ngày 24-25/11/2020

Do ảnh hưởng của thời tiết, tàu cao tốc Côn Đảo Express tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo sẽ tạm ngưng hoạt động trong 2 ngày 24-25/11/2020 như sau: Ngày 24/11/2020 tuyến Vũng Tàu đi Côn Đảo: tạm ngưng Ngày 25/11/2020 tuyến Côn Đảo về Vũng Tàu: tạm ngưng Đối với hành khách đã mua […]

Thay đổi giờ xuất bến tàu Côn Đảo Express tuyến Trần Đề – Côn Đảo

Côn Đảo Express thông báo thay đổi giờ xuất bến tàu Côn Đảo Express tuyến Trần Đề – Côn Đảo và ngược lại cụ thể như sau: STT Thời gian Tuyến Giờ xuất bến Ghi chú 1 Ngày 17/10/2020 Trần Đề đi Côn Đảo 11:00 Do thủy triều nên khởi hành muộn so với lịch […]