Rạch Giá - Phú quốc

Giá vé tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc – Rạch Giá

  • Vé VIP/VIP Class: 540,000 VND/lượt
  • Vé ECO/ECO Class: 340,000 VND/lượt
  • Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 270,000 VND/lượt

Hà Tiên - Phú Quốc

Giá vé tàu cao tốc Hà Tiên – Phú Quốc – Hà Tiên

  • Vé VIP/VIP Class: 350,000 VND/lượt
  • Vé ECO/ECO Class: 250,000 VND/lượt
  • Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 200,000 VND/lượt