Tag Archives: Nhà tù Côn Đảo

Chuồng cọp Côn Đảo nơi giam giữ chiến sỹ Cộng sản kiên trung

Chuồng cọp Côn Đảo nằm trong hệ thống nhà tù Côn Đảo – nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nơi cả thế giới bàng hoàng khi sự thật được phơi bày. Chuồng Cọp Pháp – Trại Phú Tường Nhắc đến hệ thống nhà tù Côn Đảo, cả thế giới đều ghê sợ […]

Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Paris và nổi dậy giải phóng Côn Đảo (1973-1975)

Vào thời điểm Hiệp định Paris có hiệu lực (tháng 3/1973), ở Côn Đảo có 9.892 tù nhân, trong đó có 274 là thường phạm, 940 quân phạm thường tội, 636 quân phạm chính trị, 4.020 can phạm đặc biệt (chính trị có án), 3.498 an trí đặc biệt (tù chính trị không có án), […]

Đấu tranh chống các thủ đoạn tố cộng, cưỡng bức ly khai Đảng Cộng sản tại Côn Đảo (1955-1963)

Từ năm 1955, tù chính trị – những người được coi là “nguy hiểm”, được thanh lọc từ các nhà lao trên tòan miền nam – bị Mỹ-Ngụy đày ra Côn Đảo để tiếp tục “tố cộng” trong tù với mức độ ác liệt hơn bằng thủ đọan cưỡng bức ly khai cộng sản rất […]

Côn Đảo cùng cả nước kháng chiến thắng lợi (1951-1954)

Cuộc kháng chiến phát triển mạnh mẽ và thắng lợi (1951-1954), Chiến sỹ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo tham gia vào cuộc chiến này một cách mạnh mẽ cùng cả nước kháng chiến. Bước chuyển tình thế Thất bại ở Biên Giới thu đông 1950 đã làm cho thực dân Pháp nhận ra rằng, chúng […]

Côn Đảo trong bước chuyển mình của cuộc kháng chiến (1947 – 1949)

Thời kỳ từ đầu năm 1947 đến năm 1949 là giai đoạn cách mạng Việt Nam trải qua nhiều thử thách cam go khốc liệt nhất tại Nhà tù Côn Đảo. Những thủ đoạn mới của thực dân Pháp Tháng giêng 1947, Chính phủ Ramađiê (Ramadier) lên cầm quyền ở Pháp. Ramađiê dựa vào viện […]

Côn Đảo trong buổi đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945 – 1946)

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông […]