Vé người cao tuổi / trẻ em tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo từ Thứ Hai đến Thứ Năm

630,000

− Áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Năm

− Đối tượng áp dụng:

  • Người cao tuổi: Trên 60 tuổi
  • Trẻ em: 6-11 tuổi

− Hạng ghế áp dụng: Ghế ECO