Vé người cao tuổi / trẻ em tàu cao tốc Đà Nẵng – Lý Sơn cuối tuần, Lễ Tết

570,000

− Áp dụng vào dịp cuối tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu), Lễ Tết

− Đối tượng áp dụng:

  • Người cao tuổi: Trên 60 tuổi
  • Trẻ em: 6-11 tuổi

− Hạng ghế áp dụng: Ghế ECO