Vé tàu cao tốc Việt Nam

Vé trẻ em tàu cao tốc Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

200,000

− Áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Năm

− Đối tượng áp dụng:

  • Trẻ em: 6-11 tuổi

− Hạng ghế áp dụng: Ghế ECO