Vé tàu cao tốc Việt Nam

Vé người cao tuổi / trẻ em tàu cao tốc Đà Nẵng – Lý Sơn từ Thứ Hai đến Thứ Năm

470,000

− Áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Năm

− Đối tượng áp dụng:

  • Người cao tuổi: Trên 60 tuổi
  • Trẻ em: 6-11 tuổi

− Hạng ghế áp dụng: Ghế ECO