Vé người cao tuổi / trẻ em tàu cao tốc Đà Nẵng – Lý Sơn từ Thứ Hai đến Thứ Năm

  470,000

  − Áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Năm

  − Đối tượng áp dụng:

  • Người cao tuổi: Trên 60 tuổi
  • Trẻ em: 6-11 tuổi

  − Hạng ghế áp dụng: Ghế ECO