Category Archives: Du lịch Lý Sơn

Đội Hoàng Sa – Lực lượng chuyên trách thực thi chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa giai đoạn từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX

Các nhà nước phong kiến Việt Nam xưa do ý thức được sâu sắc vị trí đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước nên từ rất sớm đã có chiến lược biển đảo và đề ra các chủ trương khai chiếm các quần đảo giữa […]

Lịch sử hình thành và nhiệm vụ Đội Hoàng Sa – Bắc Hải trên đảo Lý Sơn

Gắn liền với quá trình hình thành và phát triển cộng đồng cư dân trên đảo Lý Sơn, đó là nền tảng văn hóa tín ngưỡng của người Việt nơi đây. Các hoạt động văn hóa, lễ hội hiện nay vẫn được bảo tồn, như: tế đình, tế thần tại các dinh, lăng thờ cúng âm hồn, thờ nữ thần, thờ cúng cá ông… Đặc biệt là những giá trị văn hóa phi vật thể gắn liền với đội Hoàng Sa – Bắc Hải cụ thể là: Lễ cúng “việc lề” kết hợp với cúng “tế lính” tại các nhà thờ tộc họ có người đi Hoàng Sa và tại Âm Linh Tự vào dịp tháng 3 âm lịch, cùng với một hệ thống di tích tích kiến trúc tín ngưỡng được phân bố đậm đặc đã tạo nên vùng đất Lý Sơn trở thành một vùng đặc trưng tiêu biểu giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn: Cú huých cho ngành du lịch

UBND TP.Đà Nẵng có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất mở tuyến vận tải khách bằng đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn và đề nghị xem xét, bổ sung vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. Theo các cơ quan chức năng, việc […]