Lịch tàu chạy
Pacific Express có quyền thay đổi lịch trình và sẽ thông báo trước khởi hành 30 phút, Lễ (Tết) và lịch cuối tuần có thể thay đổi.

Vũng Tàu   Hồ Chí Minh

Khởi hành Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
10:30  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green
12:00  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green
14:30  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green
16:00  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green

Hồ Chí Minh   Vũng Tàu

Khởi hành Chủ Nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
08:00  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green
10:00  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green
12:30  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green
14:00  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green  check-box-green

Giá vé

Vũng Tàu   TP.HCM

Loại vé Ngày thường Ngày lễ, T7, CN
Người lớn (1m2+) 200.000 đ 250.000 đ
Trẻ em (< 1m2) 100.000 đ(*) 100.000 đ(*)
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) Miễn phí(*) Miễn phí(*)
*Trẻ em phải có người lớn đi kèm