Điều khoản sử dụng & vận chuyển hành khách

Điều 1: Định nghĩa

Trong điều lệ vận chuyển, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa như sau:

 • “Biểu phí” là các loại phí thuế theo quy định của Chúng tôi và Nhà chức trách.
 • “Chuyến” là chuyến từ một cảng/bến này đến một cảng/bến khác
 • “Chúng tôi” là Công ty Cổ phần Du Lịch Dầu Khí Thái Bình Dương
 • “Đại lý” là đại lý bán Vé hành khách được Chúng tôi chỉ định để thay mặt Chúng tôi bán sản phẩm vận tải hành khách trên các chuyến của Chúng tôi.
 • “Điểm dừng” là điểm dừng theo lịch trong hành trình của Hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.
 • “Điều kiện bất khả kháng” là những trường hợp khách quan bất thường và không dự đoán được ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi hoặc Hành khách, mà hậu quả không thể tránh được dù mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện. Ví dụ như thời tiết không cho phép tàu cập cảng hoặc ra khỏi bến.
 • “Điều kiện vận chuyển” là các yêu cầu, nội dung được Chúng tôi thông báo tới Hành khách liên quan đến dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé và/hoặc trên website và/hoặc trong điều lệ vận chuyển đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.
 • “Điều kiện hợp đồng” là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc Vé điện tử (Tờ hành trình/Phiếu thu hoặc Tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Điều lệ vận chuyển này và các thông báo khác.
 • “Điều lệ vận chuyển” là Điều lệ vận chuyển này hoặc Điều lệ vận chuyển của các Hãng Vận chuyển khác trong các trường hợp liên quan; là bộ phận cấu thành của hợp đồng vận chuyển thủy, quy định các điều kiện của người vận chuyển đối với việc vận chuyển Hành khách, Hành lý, hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện, thư bằng đường thủy.
 • “Đơn vị tính toán” là đơn vị tiền tệ do Quỹ tiền tệ quốc tế xác định (SDR) và được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Đơn vị tính toán được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.(trích khoản 2 điều 166 luật Thủy dân dụng Việt Nam năm 2014)
 • “Giá cước” là giá, phụ thu của giá được công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan. Giá cước được đệ trình với Nhà chức trách liên quan trong trường hợp phải đệ trình theo yêu cầu.
 • “Hành khách” là bất kỳ người nào, ngoại trừ các thành viên thuyền bộ, được phép hoặc sẽ được Chúng tôi chấp nhận vận chuyển trên chuyến
 • “Hành lý” là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong suốt hành trình.
 • “Hợp đồng vận chuyển” là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.
 • “Ngày” nghĩa là Ngày dương lịch, bao gồm toàn bộ bảy ngày trong tuần.
 • “Nhà chức trách” là các cơ quan chính phủ, các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc các tổ chức/cá nhân được ủy quyền.
 • “Nhà cung cấp dịch vụ liên quan” là các đơn vị, các tổ chức/cá nhân được ủy quyền thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc đặt chỗ, bán vé, thanh toán hoặc thu hộ, làm thủ tục cảng cụ, cung cấp dịch vụ trên tàu, dịch vụ mặt đất… phục vụ cho việc vận chuyển hành khách.
 • “Thiệt hại” bao gồm tử vong hoặc thương tật của Hành khách, hoặc bất kỳ tổn thương về thể xác mà khách phải chịu, gây ra bởi tai nạn trên tàu hoặc trong bất kỳ quá trình lên hoặc xuống tàu . Thiệt hại cũng có nghĩa là sự hư hại, mất mát một phần hoặc hoàn bộ của Hành lý phát sinh trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy. Ngoài ra còn là thiệt hại gây ra bởi sự trì hoãn vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý bằng đường thủy. là các tổn thất về người như thương tích, tử vong và/hoặc các tổn thất một phần, toàn bộ đối với hàng hóa hoặc Hành lý và/hoặc bất kỳ tổn thất nào khác phát sinh/liên quan đến dịch vụ vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do Chúng tôi cung cấp.
 • “Vé” là vé điện tử xác nhận hành trình do Chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của Chúng tôi cung cấp cho Hành khách mua vé, trong đó có tên Hành khách, mã đặt chỗ, thông tin chuyến và các thông báo khác cho hành trình, được Chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của Chúng tôi gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi đặt vé.
 • “Xác nhận hành trình” là tài liệu do Chúng tôi cung cấp cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ và mua vé.

2. Điều 2: Áp dụng

2.1. Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho mọi dịch vụ vận chuyển do Chúng tôi cung cấp được ghi trong vé, trừ trường hợp Chúng tôi quy định khác trong các quy định của mình hoặc trong các hợp đồng, giấy phép hoặc Vé có liên quan.

2.2. Điều lệ vận chuyển có thể thay đổi theo từng thời kỳ phù hợp với quy định kinh doanh của Chúng tôi hoặc thay đổi do yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền hoặc thực hiện theo các thông tư, nghị định của nhà chức trách. Việc thay đổi được thông báo công khai trên trang web của Chúng tôi.

Điều lệ vận chuyển và một phần các Quy định thiết yếu được công bố rộng rãi công khai và khách có thể yêu cầu được cung cấp chi tiết tại bất kỳ thời điểm nào.

2.3. Luật điều chỉnh: Trong trường hợp có điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này hoặc được tham chiếu đến trong Điều lệ vận chuyển này trái với các điều khoản trong Công ước áp dụng và trong bất kỳ luật hiện hành, các quy định của chính phủ, sắc lệnh hoặc các yêu cầu không thể hủy bỏ được bằng các thỏa thuận của các bên, thì điều khoản đó không được áp dụng. Sự mất giá trị hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực của các điều khoản khác.

2.4. Ưu tiên áp dụng Điều lệ vận chuyển: Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều lệ vận chuyển này với các quy định của Chúng tôi thì Điều lệ vận chuyển này được ưu tiên áp dụng.

3. Điều 3: Vé

3.1. Vé là bằng chứng xác nhận Hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và Chúng tôi.

3.2. Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách sỡ hữu và chuyến tàu được ghi rõ trên vé.

3.3. Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách sở hữu vé. Hành khách phải xuất trình vé khi lên tàu.

4. Điều 4: Giá vé / Cước vận chuyển

4.1. Giá cước là giá được Chúng tôi công bố vào thời điểm mua vé và chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí, nếu không có các quy định khác của Chúng tôi vào từng thời điểm giá cước chỉ bao gồm chi phí vận chuyển không bao gồm các dịch vụ mặt đất.

4.2. Phí phục vụ cho em bé có chiều cao từ dưới 1 mét 2 bằng 60% giá vé người lớn, trẻ em cao trên 1 mét 2 được tính là người lớn. Trẻ em dưới 3 tuổi ngồi chung với Bố Mẹ được miễn phí.

4.3. Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được quy định bởi Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc tổ chức điều hành cảng.

4.4. Chúng tôi không có nghĩa vụ vận chuyển và có quyền từ chối tiếp tục vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí không được thanh toán đầy đủ.

4.5. Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do Chúng tôi công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được thu xếp trước với Hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

5. Điều 5: Đặt chỗ

5.1. Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua trang web hoặc Phòng vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

5.2. Xác nhận chỗ: Được thực hiện sau khi người mua vé hoàn thành việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

5.3. Trong một số trường hợp, việc mua vé diễn ra trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành của chuyến , hoặc đối với các loại vé khuyến mại (Promo), người mua vé phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

5.4. Hành khách không được hoàng tiền khi hủy đặt chỗ.

5.5. Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Chúng tôi xác nhận đặt chỗ. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì Chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ và từ chối vận chuyển.

5.6. Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của Hành khách được chuyển cho Chúng tôi vì mục đích thực hiện đặt chỗ, mua vé, mua các dịch vụ liên quan, phát triển hoặc cung cấp dịch vụ, hỗ trợ. Vì các mục đích nêu trên, Hành khách đồng ý cho phép Chúng tôi lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới các trụ sở, văn phòng của Chúng tôi, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

Khi Hành khách yêu cầu hoặc được sự đồng ý của hành khách, Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp và Chúng tôi có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khách sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 • Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua Vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
 • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 • Mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý;
 • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên;
 • Thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống;
 • Quan hệ khách hàng;
 • Tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường.

Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên.

5.7. Chọn trước chỗ ngồi: Vào thời điểm đặt vé hoặc ít nhất 4 giờ trước giờ khởi hành, Hành khách có thể chọn trước chỗ ngồi , tuy nhiên, vì các lý do an toàn hoặc an ninh, Chúng tôi vẫn có quyền sắp xếp lại chỗ ngồi của Hành khách, ngay cả khi Hành khách đã lên tàu . Trong trường hợp lịch trình của Chúng tôi thay đổi, hủy chuyến, chậm chuyến, sau khi Hành khách đã chọn trước chỗ ngồi thành công, Hành khách được quyền lựa chọn một trong các giải pháp sau:

 • Sắp xếp Hành khách ngồi đúng chỗ ngồi đã chọn trên chuyến kế tiếp;
 • Sắp xếp Hành khách vào chỗ ngồi tương đương trên chuyến kế tiếp; hoặc
 • Sắp xếp Hành khách vào bất kỳ chỗ nào còn trống trên chuyến kế tiếp

5.8. Chỗ ngồi: Chúng tôi sẽ cố gắng xếp chỗ theo yêu cầu của Hành khách, tuy nhiên Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ chỗ ngồi xác định nào trên tàu . Chúng tôi có quyền thay đổi chỗ ngồi của Hành khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên tàu. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc vì lý do an ninh.

5.9 Trợ giúp đặc biệt khác: Việc chấp nhận vận chuyển trẻ em không có người đi kèm, Hành khách bệnh tật, ốm yếu, hoặc những Hành khách khác yêu cầu sự trợ giúp đặc biệt khác phụ thuộc vào sự thu xếp trước với Chúng tôi, phù hợp với quy định của pháp luật và của Chúng tôi.

6. Điều 6: Điều kiện vận chuyển

6.1. Hành khách phải có mặt tại bến cảng đúng thời gian quy định để đảm bảo hoàn tất thủ tục cần thiết trước khi tàu xuất bến.. Ngoài ra chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển với các trường hợp sau:

 • Hành khách có mặt tại bến cảng làm thủ tục muộn hơn so với giờ khởi hành dự kiến
 • Hành khách không có giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định của Nhà chức trách hoặc không chứng minh được nhận dạng bản thân ,mã số đặt vé cho nhân viên của chúng tôi
 • Hành khách không có đủ giấy tờ hợp lệ, giấy phép hoặc thị thực cần thiết để đến một địa điểm hoặc quốc gia nhất định theo quy định của nhà chức trách;
 • Hành khách không thanh toán đủ giá cước vận chuyển hoặc bất kỳ loại lệ phí hoặc phí nào phải thanh toán cho chúng tôi;
 • Hành khách có hành vi bạo lực đối với nhân viên của chúng tôi hoặc gây rối tại quầy vé hoặc có bất kỳ hành vi hoặc lời nói nào xúc phạm nhân viên của chúng tôi;
 • Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác cấm Hành khách đi trên chuyến hay hoặc không cho phép làm thủ tục hoặc lên tàu;
 • Theo nhận định của chúng tôi, Hành khách không phù hợp để khởi hành vì say rượu hoặc thể trạng yếu một cách rõ rệt;
 • Theo nhận định của chúng tôi, Hành khách không đủ sức khỏe để khởi hành hoặc điều kiện sức khỏe của Hành khách có thể đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến sức khỏe của các Hành khách khác.

6.2. Xuất vé tại quầy: Hành khách vui lòng trình mã vé đã đặt nhận được từ email/tin nhắn SMS của chúng tôi để nhận lấy vé lên xuống tàu.

6.3. Trong trường hợp không có chỗ ngồi cho Hành khách mặc dù quý khách đã được xác nhận chỗ, Hành khách được quyền lựa chọn:

 • Chúng tôi vận chuyển Hành khách trên chuyến gần nhất còn chỗ theo lịch trình của Chúng tôi mà không thu thêm phí.
 • Hoàn lại tiền vé cho quý khách nếu quý khách không đồng ý các phương án trên.

6.4. Lên/xuống tàu: Hành khách phải có mặt tại bến xuống tàu 5 (năm) phút trước giờ khởi hành dự kiến. Chúng tôi thực hiện việc đóng cửa xuông tàu 5 (phút) phút trước giờ khởi hành dự kiến. Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển nếu quý khách không có mặt tại bến khởi hành vào thời điểm đóng cửa xuống tàu.

6.5. Vắng mặt: Nếu Hành khách không làm thủ tục đúng giờ, hoặc không xuống tàu trước giờ đóng cửa, cước vận chuyển Hành khách đã thanh toán sẽ không được hoàn trả cho Hành khách vì bất kỳ lý do gì.

6.6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do Hành khách: (i) Không có các giấy tờ cần thiết như mã vé, CMND, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ khác, hoặc (ii) không tuân thủ pháp luật, quy chế, sắc lệnh, các yêu cầu, đòi hỏi, các quy định và hướng dẫn.

6.7. Kiểm tra an ninh: Hành khách phải chấp thuận mọi biện pháp kiểm tra an ninh hoặc kiểm tra sức khỏe của Nhà chức trách, nhân viên cảng hoặc của Chúng tôi.

7. Điều 7: Từ chối và hạn chế vận chuyển

7.1 Từ chối vận chuyển: Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển bất kỳ Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách (ngay cả khi Hành khách có Vé còn giá trị hoặc vé xuống tàu) nếu Chúng tôi xét thấy:

 • Hành động như vậy là cần thiết vì lý do an toàn và an ninh;
 • Hành động như vậy là cần thiết cho việc tuân thủ luật, quy định hoặc lệnh của địa phương đi hoặc đến.
 • Hành vi, tuổi tác hoặc trạng thái tinh thần của Hành khách hoặc tình trạng Hành lý của Hành khách:
  • Có thể tạo sợ hãi hoặc gây tổn hại cho hành Hách khách khác hoặc thuyền bộ; hoặc
  • Có thể gây ra nguy hiểm hoặc rủi ro cho bản thân Hành khách, người khác hoặc tài sản khác; hoặc
  • Đòi hỏi cần có sự hỗ trợ đặc biệt.
 • Hành khách đã từng có hành vi không đúng đắn trên chuyến tàu trước và hành vi đó có thể sẽ lặp lại;
 • Hành khách không tuân thủ, hoặc có những hành vi thể hiện khả năng sẽ không tuân thủ các hướng dẫn của Chúng tôi;
 • Hành khách từ chối hoặc không tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm tra an ninh;
 • Cước vận chuyển hoặc các khoản lệ phí hoặc thuế phải trả vẫn chưa được thanh toán đầy đủ;
 • Có gian lận trong việc thanh toán của Hành khách;
 • Hành khách không có giấy tờ tùy thân hợp lệ;
 • Việc đặt chỗ của Hành khách đã được thực hiện thông qua gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc do một người không được Chúng tôi cho phép;
 • Thẻ tín dụng mà Hành khách thanh toán được thông báo là bị mất, bị đánh cắp hoặc gian lận;
 • Xác nhận hành trình hoặc vé điện tử của Hành khách là giả mạo hoặc do hành vi gian lận mà có;
 • Xác nhận hành trình bị sửa đổi hoặc bị thêm bớt mà không có sự chấp thuận của Chúng tôi hoặc Đại lý ủy quyền của Chúng tôi (trong trường hợp này Chúng tôi được quyền thu lại các giấy tờ trên); và/ hoặc
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.2. Trẻ em: Trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được vận chuyển nếu như không có người từ 18 tuổi trở lên đi cùng.

Trẻ sơ sinh: Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển trẻ sơ sinh dưới 14 ngày tuổi. Chúng tôi có thể xem xét vận chuyển trẻ em như vậy khi có văn bản của bác sỹ xác nhận khả năng khởi hành của trẻ và giấy miễn trừ trách nhiệm do cha mẹ trẻ ký.

7.3. Hành khách có thai: Hành khách có thai phải thông báo việc có thai cho Chúng tôi tại thời điểm mua vé và tại quầy. Việc vận chuyển Hành khách có thai phụ thuộc các điều kiện sau:

 • Phụ nữ có thai phải ký bản miễn trừ trách nhiệm tại thời điểm làm thủ tục đăng ký chuyến để miễn cho Chúng tôi bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh sau đó.
 • Phụ nữ mang thai trên 32 tuần: Chúng tôi từ chối vận chuyển.

8. Điều 8: Hành lý

8.1. Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành lý hoặc vật phẩm trong Hành lý sau đây:

 • Vật phẩm không được đóng gói đúng quy cách , trong va ly hoặc trong vật chứa thích hợp khác để đảm bảo có thể vận chuyển an toàn trong điều kiện vận chuyển thông thường;
 • Vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu thủy hoặc người hoặc tài sản trên tàu, như các loại vật phẩm quy định trong Các quy định về Hàng hóa Nguy và trong Điều lệ vận chuyển và Các quy định của Chúng tôi;
 • Vật phẩm bị cấm theo quy định của luật áp dụng.
 • Các vật phẩm theo nhận định của Chúng tôi là không thích hợp cho việc vận chuyển do trọng lượng, hình dáng, kích thước hoặc tính chất của chúng;
 • Vật phẩm dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
 • Động vật sống hoặc chết;
 • Hài cốt; Đựng trong bình hỏa táng và bỏ vào hộp, có thùng chứa chắc chắn, kín khí; phải có giấy chứng tử và kiểm dịch y tế.
 • Các thực phẩm có mùi (như sầu riêng, mít, nước mắm, các loại mắm…);
 • Hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt, với điều kiện các vật phẩm này có thể vận chuyển dưới dạng Hành lý nếu Chúng tôi chấp thuận rằng chúng đã được đóng gói đúng quy cách. Chỉ những thùng xốp và/hoặc thùng giữ lạnh chứa đựng thực phẩm khô/không bị hư hỏng có thể được phép làm thủ tục, sau khi các cơ quan chức năng đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu Hành khách từ chối việc kiểm tra, thì Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển;
 • Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy (như bình xịt phun sơn, khí butan, gas nạp bật lửa), khí làm lạnh (như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa); hợp chất oxy hữu cơ (như nhựa cây); chất độc, chất lây nhiễm (như virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như Ra-đi); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, vật liệu oxy hóa (như chất tẩy trắng); và
 • Vũ khí như súng các loại (như súng bắn hơi cay, súng bắn đạn nhựa, súng bắng laze, súng bắn đinh, súng bắn từ trường, súng bắn pháo hiệu,…), đạn dược, kiếm, dao, roi cao su, roi điện, gậy điện, găng tay điện, lựu đạn cay, ngạt, độc, gây mê, còng tay số 8 bằng kim loại, còng tay bằng dây nhựa và các vật phẩm tương tự có khả năng gây thương tích.

8.2. Các đồ vật không được chấp nhận là Hành lý

8.2.1. Hành khách không được để trong Hành lý ký gửi các đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng…), các vật dụng quý và/hoặc có giá trị khác bao gồm: tác phẩm nghệ thuật, máy quay phim, máy ảnh, tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, giấy tờ tùy thân.

8.2.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu nếu Hành khách vẫn để những đồ vật được quy định tại Điều 8.2.1 trong Hành lý của mình, cho dù Chúng tôi có biết hay không.

8.3. Quyền kiểm tra: Vì các lý do an toàn và an ninh, Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách cho phép kiểm tra an ninh người cũng như Hành lý. Nếu Hành khách vắng mặt khi đã được yêu cầu, Chúng tôi vẫn có thể tiến hành kiểm tra Hành lý nhằm mục đích xác minh Hành khách có mang theo hoặc Hành lý của Hành khách có chứa các đồ vật được quy định ở Điều 8.1 hay không. Nếu Hành khách không đồng ý cho kiểm tra, Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý đó.

8.5. Hành lý: Hành khách (ngoại trừ em bé dưới 02 tuổi) được phép mang một kiện Hành lý xách tay chính và một hành lí khác lên tàu với tổng trọng lượng không vượt quá 25 kgs. Hành lý xách tay chính có kích thước không vượt quá 56cm x 36cm x 23cm. Hành lý xách tay phải đặt vừa vào dưới chỗ ngồi hoặc vào ngăn Hành lý trong khoang Hành khách. Các kiện Hành lý mà Chúng tôi xác định là vượt quá trọng lượng hoặc có kích thước vượt quy định sẽ không được phép mang lên tàu. Các nhạc cụ vượt quá kích thước Hành lý xách tay nhưng có trọng lượng dưới 75kg có thể được phép mang lên khoang Hành khách, nếu Hành khách mua thêm chỗ ngồi riêng cho dụng cụ đó và thanh toán cước vận chuyển thích hợp.

Nếu Hành lý xách tay của Hành khách không đáp ứng các quy định của Chúng tôi hoặc các quy định an ninh và an toàn đường thủy thì Hành lý đó không được phép vận chuyển.

9. Điều 9: Lịch trình và thay đổi lịch trình:

9.1. Lịch trình: Lịch trình hiển thị trong lịch trình có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày công bố đến ngày vận chuyển thực tế của khách.

9.2. Lịch trình thay đổi, hủy chuyến: Tại thời điểm hành khách chấp nhận việc đặt chỗ trên các chuyến của Chúng tôi, Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định thông báo cho Hành khách về lịch trình hiệu lực tại thời điểm đó và các thông tin này được thể hiện trên vé của hành khách. Khi cần thiết Chúng tôi có thể thay đổi lịch trình hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi tuyến, làm chậm bất kỳ chuyến nào nếu thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Trong trường hợp lịch trình thay đổi, hủy chuyến Chúng tôi áp dụng các biện pháp phù hợp với luật hiện hành và theo quy định của Chúng tôi:

 • Chuyển Hành khách sang chuyến khác còn chỗ trống của chúng tôi mà không thu thêm bất kỳ khoản phí nào; hoặc
 • Bảo lưu giá trị tiền vé của Hành khách để sử dụng trong tương lai, với điều kiện hành khách phải sử dụng giá trị tiền bảo lưu này trong vòng 180 ngày kể từ ngày Hành khách yêu cầu bảo lưu; hoặc
 • Hoàn vé cho Hành khách bao gồm các khoản giá dịch vụ, các khoản thuế, phí mà Chúng tôi thu hộ và miễn trừ phí hoàn vé.
 • Tùy vào thời gian chậm của chuyến hoặc giờ dự kiến khởi hành của chuyến thay thế chúng tôi cung cấp dịch vụ ăn uống, chỗ nghỉ, phương tiện di chuyển phù hợp với luật hiện hành và quy định của Chúng tôi.

9.3. Miễn trừ nghĩa vụ trong trường hợp hủy chuyến hoặc chuyến bị chậm kéo dài theo quy định:

Chúng tôi được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hủy chuyến hoặc chuyến bị chậm kéo dài vì một trong các lý do sau đây:

 • Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến.
 • Nguy cơ an ninh ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến
 • Chuyến không thể thực hiện hoặc bị chậm kéo dài theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Do những vấn đề về y tế của hành khách (bị ốm nặng hoặc chết sau khi đã lên tàu).
 • Tàu theo lịch dự kiến để khai thác chuyến bị phá hoại hoặc đội tàu bị phá hoại.
 • Do xung đột vũ trang, mất ổn định chính trị, đình công làm ảnh hưởng đến chuyến.
 • Trong trường hợp kết cấu hạ tầng , dịch vụ bảo đảm hoạt động đường thủy không đảm bảo cho việc thực hiện chuyến.
 • Sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình khai thác tàu, tính từ thời điểm người chỉ huy tàu ký tiếp nhận tàu sẵn sàng thực hiện chuyến cho đến khi kết thúc chuyến
 • Hành khách không có mặt làm thủ tục thủy tại cảng hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận với Chúng tôi
 • Hành khách tự nguyện từ bỏ xác nhận chỗ.
 • Chúng tôi chứng minh được một trong các trường hợp sau:
  • Đã thông báo bằng lời nói, tin nhắn, thư điện tử cho hành khách về việc hủy chuyến , chuyến bị chậm kéo dài ít nhất 12 giờ trước giờ khởi hành dự kiến theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi; trường hợp thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại, phải thực hiện cuộc gọi trong vòng 07h đến 22h với tần suất là 02 cuộc, cách nhau 20 phút nếu cuộc gọi đầu tiên không liên hệ được;
  • Hành khách không đăng ký thông tin liên lạc theo quy định;
  • Không liên hệ được với hành khách theo thông tin liên lạc đã đăng ký.
 • Các trường hợp bất khả kháng khác…

10. Điều 10: Hoàn vé

10.1. Hoàn vé tự nguyện:

Tùy thuộc vào hạng vé mà Hành khách mua mà vé có được phép hoàn hay không. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, với những lý do bất khả kháng hoặc theo quy định của Pháp luật, chúng tôi sẽ xem xét để cho phép hoàn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

10.2. Hoàn vé không tự nguyện:

Trong trường hợp hủy chuyến, chậm chuyến với thời gian chậm được quy định theo Chính sách của Chúng tôi và phù hợp với thời gian chậm hủy chuyến được quy định theo Luật dân dụng và các thông tư, nghị định, hành khách có thể lựa chọn hình thức hoàn vé bằng phiếu bảo lưu hoặc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Việc hoàn tiền bằng tiền mặt được thực hiện tại các Phòng vé hoặc Đại lý được chỉ định của Chúng tôi hoặc vào tài khoản do hành khách cung cấp. Thời gian hoàn vé cho khách được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn vé.

10.3. Đối tượng chi hoàn:

Chúng tôi chi hoàn Vé cho người có tên trên Vé hoặc cho người đã trả tiền mua Vé khi có bằng chứng thỏa đáng.

10.4. Đồng tiền chi hoàn:

Thông thường theo đúng đồng tiền gốc khách hàng đã chi trả. Trong một số trường hợp sẽ quy đổi theo sự phê duyệt của Chúng tôi.

10.5. Người chi hoàn:

Áp dụng cho tất cả các nhân viên, hệ thống Đại lý được chỉ định và các phòng ban của Chúng tôi thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quy trình hoàn vé cho khách hàng.

10.6. Quyền từ chối chi hoàn:

Chúng tôi có thể từ chối việc chi hoàn nếu yêu cầu chi hoàn được đưa ra sau thời hạn hiệu lực của Vé;

Chúng tôi có thể áp dụng phí phạt bằng toàn bộ giá vé, thuế, và các loại phí mà hành khách đã thanh toán và từ chối chi hoàn nếu Hành khách bị từ chối vận chuyển vì các lý do Hành khách không thực hiện được các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến

11. Điều 11: Ứng xử trên tàu

11.1. Trên tàu nếu Hành khách thực hiện một trong các hành vi sau đây: (i) phạm tội; (ii) đe dọa, uy hiếp an toàn thủy, an ninh thủy; (iii) hành hung hoặc đe dọa thành viên thuyền bộ, Hành khách; (iv) không tuân theo sự hướng dẫn của người chỉ huy tàu y hoặc của thành viên thuyền bộ thay mặt người chỉ huy tàu về việc bảo đảm an toàn cho tàu, duy trì trật tự, kỷ luật trong tàu; (v) phá hoại thiết bị, tài sản trong tàu; (vi) sử dụng ma túy; (vii) hút thuốc trên tàu kể cả trong buồng vệ sinh; (viii) các hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục, trật tự công cộng khác, thì Chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục những hành vi như vậy. Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách đó rời khỏi tàu và giao cho Nhà chức trách sân nơi tàu khởi hành hoặc nơi tàu đến, từ chối vận chuyển Hành khách đó vĩnh viễn hoặc có thời hạn trên các chuyến do Chúng tôi khai thác hoặc đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

11.2. Nếu Hành khách vi phạm quy định tại Điều 12.1 thì Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do lỗi của Hành khách bao gồm những chi phí liên quan đến việc tàu dừng khẩn cấp, những thiệt hại về người, tài sản và những thiệt hại khác mà Chúng tôi, các đại lý, nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ, hành khách và bên thứ ba của Chúng tôi đã gánh chịu.

11.3. Vì các lý do an toàn, Chúng tôi có thể cấm hoặc hạn chế sử dụng trên tàu các thiết bị điện tử, bao gồm các loại thiết bị như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm bỏ túi, radio cầm tay, máy nghe nhạc, máy tính bảng, trò chơi điện tử hoặc phương tiện truyền tín hiệu bao gồm trò chơi điều khiển từ xa và bộ đàm và các thiết bị điện tử khác. Máy trợ thính và nhịp tim được phép sử dụng.

11.4. Hành khách không được mang theo thức ăn lên tàu để dùng trừ các trường hợp đặc biệt phải được sự chấp thuận của chúng tôi. Riêng thức ăn cho trẻ nhỏ được phép mang lên tàu để dùng riêng cho trẻ nhỏ. Hút thuốc lá không được phép trong cabin hành khách.