Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương – Pacific Express (Sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình, bao gồm các khách hàng thường xuyên của ,thành viên sử dụng wesite của Pacific Express www.pacificexpress.vn – www.taucaotoc.vn (“Thành viên sử dụng website”) và các cá nhân khác sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và đại lý phòng vé của Pacific Express Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật theo thời gian nếu cần thiết, các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi kèm ngày được đóng dấu để bạn có thể cập nhật phiên bản mới nhất của chính sách Bảo mật thông tin.


Điều 1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

1. Đối với khách hàng đăng kí làm hội viên

 • Để cập nhật thông tin cho hội viên về các chính sách và điều lệ mới của chương trình.
 • Để gửi đến hội viên các chính sách ưu đãi và khuyến mãi mới nhất để giữ mối liên kết giữa hội viên và chương trình.
 • Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
 • Để tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xác nhận vé của khách hàng.
 • Để liên hệ với hội viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ hội viên.
 • Để cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi hội viên.
 • Để quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin về các chuyến đi của hội viên để cung cấp các chương trình, chính sách phù hợp.

2. Đối với thành viên sử dụng website.

 • Để tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho khách hàng (kể cả việc đặt chỗ trực tuyến).
 • Để đảm bảo sự an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến
 • Để cung cấp các tiện ích du lịch và dịch vụ đặc biệt.
 • Để gửi đến thành viên các chương trình ưu đãi và khuyến mãi mới nhất để giữ mối liên kết giữa thành viên và chương trình.
 • Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ thành viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
 • Để liên hệ với thành viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ thành viên.

3. Đối với các thành viên sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và đại lý phòng vé

 • Để tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho khách hàng.
 • Để đảm bảo sự an toàn trong quá trình giao dịch thanh toán.
 • Để cung cấp các tiện ích du lịch và dịch vụ đặc biệt.
 • Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
 • Để liên hệ với thành viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ thành viên.

Điều 2. Loại thông tin thu thập.

1. Đối với hội viên đăng kí trên website

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax, địa chỉ nhà, sở thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của hội viên;
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;
 • Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi hội viên sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.

2. Đối với thành viên sử dụng website.

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;
 • Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi thành viên sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.

3. Đối với các thành viên sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và đại lý phòng vé.

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp);
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email;
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;

Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết. Trong trường hợp đó, Chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng vì sự thiếu hụt thông tin.

Điều 3. Phương pháp thu thập Thông tin cá nhân

Pacific Express sẽ thu thập Thông tin cá nhân (tham khảo Điều 2) qua website và các đại lý phòng vé của chúng tôi.

Điều 4. Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân thu thập

Pacific Express sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Điều 5. Hủy các Thông tin cá nhân.

1. Thủ tục hủy.

Các thông tin thu thập sẽ bị hủy sau khi được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với các chính sách nội bộ và vì các lý do khác để bảo vệ thông tin theo quy định của các luật có liên quan. (Tham khảo tại điều 4: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân thu thập).

2. Phương pháp hủy.

Các thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được hủy bởi các phương tiện hủy giấy chuyên dụng hoặc bằng cách đốt bỏ, và các thông tin cá nhân được lưu giữ bằng các thiết bị điện tử sẽ bị hủy bằng cách phương pháp điện tử phù hợp để bảm bảo chúng không thể phục hồi sau khi hủy.

Điều 6. Quyền của khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập.

1. Đối với khách hàng đăng kí làm hội viên

 • Xem trước, sao chép, chỉnh sửa hoặc bổ sung Thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào website của Pacific Express
 • Yêu cầu dừng thu thập Thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu hủy Thông tin cá nhân đã thu thập.

Hội viên có thể thực hiện các quyền nói trên bằng các đăng nhập vào tài khoản của họ tại website của Pacific Express hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ được công bố trên website của chúng tôi.

2. Đối với thành viên sử dụng website

Yêu cầu xem trước, chỉnh sửa và hủy thông tin cá nhân của mình tại các đại lý phòng vé.

3. Đối với các thành viên sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và đại lý phòng vé.

Yêu cầu xem trước, chỉnh sửa và hủy thông tin cá nhân của mình tại các đại lý phòng vé.

Điều 7. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân.

Để đảm bảo sự an toàn của Thông tin cá nhân khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, các nhân viên kỹ thuật của Pacific Express sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và thiết bị phần cứng như sau:

1. Các thông tin cá nhân quan trọng sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.

2. Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin

 • Pacific đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của khách hàng từ tin tặc và virus máy tính.
 • Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.

3. Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin cá nhân.


Chính sách Bảo mật thông tin này được cập nhật mới nhất vào ngày 01/12/2016.